დონეებად დაყოფილი წიგნები

თალგამი
დონე: V დონე
ჟანრი: ზღაპარი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 105
წაკითხვა »
ბავშვები თეთრ სახლში
დონე: V დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 77
წაკითხვა »
დედის დაბადების დღე
დონე: V დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 121
წაკითხვა »
ტრანსპორტი
დონე: V დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 77
წაკითხვა »
რამდენი?
დონე: V დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 80
წაკითხვა »
როცა გავიზრდები...
დონე: V დონე
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 97
წაკითხვა »
ნინოს ცხოველები
დონე: V დონე
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 74
წაკითხვა »
შენ ადამიანი ხარ!
დონე: V დონე
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 90
წაკითხვა »
რატის წიგნი
დონე: V დონე
ჟანრი: ფენტეზი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 106
წაკითხვა »
წიგნის მაღაზიაში
დონე: V დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 76
წაკითხვა »
წყლის შროშანი
დონე: V დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 73
წაკითხვა »
მომღერალი ჩიტი-
დონე: V დონე
ჟანრი: ზღაპარი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 74
წაკითხვა »
წელიწადის დროები
დონე: V დონე
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 76
წაკითხვა »
რიცხვები და ანდაზები
დონე: V დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 83
წაკითხვა »
საათი
დონე: V დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 125
წაკითხვა »
სტუმრად მწერალთან
დონე: V დონე
ჟანრი: ფენტეზი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 123
წაკითხვა »