დონეებად დაყოფილი წიგნები

ბედნიერი სტუმარი
დონე: IX დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 213
წაკითხვა »
დახატე საკუთარი თავი
დონე: IX დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 185
წაკითხვა »
არიადნეს ძაფი
დონე: IX დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 211
წაკითხვა »
ბინოკლი
დონე: IX დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 197
წაკითხვა »
თარჩია
დონე: IX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 182
წაკითხვა »
თვლა
დონე: IX დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური, ისტორიული, რეალური ისტორიები
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 201
წაკითხვა »
მელნის ტბა
დონე: IX დონე
ჟანრი: ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 201
წაკითხვა »
რაგბი
დონე: IX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 184
წაკითხვა »
შაში
დონე: IX დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული, ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 188
წაკითხვა »
კალათბურთი
დონე: IX დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 197
წაკითხვა »
ცხოველთა სასწრაფო დახმარება
დონე: IX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 174
წაკითხვა »