დონეებად დაყოფილი წიგნები

თარჩია
დონე: IX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 182
წაკითხვა »
თვლა
დონე: IX დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური, ისტორიული, რეალური ისტორიები
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 201
წაკითხვა »
ფიგურული სრიალი
დონე: IX დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 203
წაკითხვა »
ფოსტის ისტორია
დონე: IX დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 179
წაკითხვა »