დონეებად დაყოფილი წიგნები

ტომი და ჯერი
დონე: VI დონე
ჟანრი: პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: სხვადასხვა დონის ინფორმაციის კომპლექსურად გადმოცემა.
სიტყვების რაოდენობა: 106
წაკითხვა »
როგორ გავაკეთოთ ვაშლის ნამცხვარი
დონე: VI დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 107
წაკითხვა »
ერთი დღე ზოოპარკში
დონე: VI დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 91
წაკითხვა »
პირველი ადგილი
დონე: VI დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 95
წაკითხვა »
სოფლის მაშენებლები
დონე: VI დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 90
წაკითხვა »
უცნაური შენობები
დონე: VI დონე
ჟანრი: ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 110
წაკითხვა »
ბებიას სათვალე
დონე: VI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 108
წაკითხვა »
გადამფრენი იხვები
დონე: VI დონე
ჟანრი: პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 107
წაკითხვა »
სასწავლო ნივთები
დონე: VI დონე
ჟანრი: პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 120
წაკითხვა »
შვიდი
დონე: VI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 124
წაკითხვა »
ხატვის გაკვეთილი
დონე: VI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 107
წაკითხვა »
ეს უზრდელობაა
დონე: VI დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 96
წაკითხვა »
მეგობრობა
დონე: VI დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 136
წაკითხვა »