მომღერალი ჩიტი-


 

იყო ერთი ჩიტი. ის ბევრს მღეროდა.

ჩიტი ლამაზად მღეროდა.

\"\"

 

მეფემ დაინახა პატარა ჩიტი.

„მოდი და იცხოვრე ლამაზ გალიაში.“

\"\"

 

გალიაში ჩიტი არ მღეროდა.

ჩიტი მოწყენილი იყო.

\"\"

 

„მოდი და აიღე საკვები“

გალიაში პატარა ჩიტი მაინც არ მღეროდა.

ის მაინც მოწყენილი იყო.

\"\"

 

მეფემ მოიწყინა.

შემდეგ მეფემ გაუშვა ჩიტი:

„წადი პატარა ჩიტუნია, წადი!“

 

\"\"

 

ჩიტი გაფრინდა მაღლა და მაღლა.

\"\"

 

ჩიტი ძალიან გახარებული იყო.

მან დაიწყო სიმღერა.

ჩიტი ლამაზად მღეროდა.

\"\"

 

ჩიტი ბევრს მღეროდა.

მეფე ძალიან ბედნიერი იყო.

ყველა ბედნიერი იყო.