დონეებად დაყოფილი წიგნები

დაკარგული ტილოები
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 779
წაკითხვა »
ლონდონი
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 839
წაკითხვა »
ჯანსაღი ცხოვრების წესი
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური, ინსტრუქცია
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 864
წაკითხვა »
საახალწლო ტრადიციები საქართველოში
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 938
წაკითხვა »
ფერწერის შედევრები
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 811
წაკითხვა »