დონეებად დაყოფილი წიგნები

ჩიჩენ–იცა
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 773
წაკითხვა »
ნობელის პრემია და ნობელიანტები
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციაზე მუშაობა და მათი დაკავშირება.
სიტყვების რაოდენობა: 807
წაკითხვა »
კაირო
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 902
წაკითხვა »
დაკარგული ტილოები
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 779
წაკითხვა »
ფეხბურთი
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 924
წაკითხვა »
იგავ-არაკი
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: შერეული
მოკლე ინფორმაცია: ჟანრობრივი და სტილისტური მრავალფეროვნება, ინფორმაციის არაერთგვაროვნება, საინტერესო კონცეპტუალური ჩარჩო.
სიტყვების რაოდენობა: 862
წაკითხვა »
სიდნეი
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 837
წაკითხვა »
ლონდონი
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 839
წაკითხვა »
ჯანსაღი ცხოვრების წესი
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური, ინსტრუქცია
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 864
წაკითხვა »
საახალწლო ტრადიციები საქართველოში
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 938
წაკითხვა »
ფერწერის შედევრები
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 811
წაკითხვა »