ტრანსპორტი


 

ადამიანი მუდმივად გადაადგილდება. გადაადგილდება ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე.

 

 

 

1

1

 

ადამიანმა მანქანა შექმნა.

დიდი ხნის წინ მანქანა ასე გამოიყურებოდა:

 

ახლა კი მანქანა ასე გამოიყურება:

 

2

2

ადამიანმა სატვირთო მანქანა შექმნა. დიდი ხნის წინ სატვირთო მანქანა ასე გამოიყურებოდა:

 

ახლა კი სატვირთო მანქანა ასე გამოიყურება:

 

3

3

ადამიანმა სპორტული მანქანა შექმნა. დიდი ხნის წინსპორტული მანქანა ასე გამოიყურებოდა:

ახლა კი ასე გამოიყურება:

4

4

ადამიანმა თვითმფრინავი შექმნა.დიდი ხნის წინ თვითმფრინავები გამოიყურებოდა ასე:

 

ხლა თვითმფრინავი გამოიყურება ასე:

5

5

ადამიანმა გემი შექმნა. დიდიხნის წინგემი ასე გამოიყურებოდა:

ხლა გემი ასე გამოიყურება:

 

6

6

ადამიანმა მატარებელი შექმნა.

დიდი ხნის წინ მატარებელი ასე გამოიყურებოდა:

 

ხლა კი მატარებელი ასე გამოიყურება:

 

7

7

ადამიანმა მოტოციკლეტი შექმნა.დიდი ხნის წინ მოტოციკლეტი ასე გამოიყურებოდა:

 

ხლა კი მოტოციკლეტი ასე გამოიყურება:

 

8

8