თალგამი


პაპამთალგამიდარგო.

თალგამიდიდზედიდიგაიზარდა.

დაიწყოპაპამამოღება.

 

სწია, სწია - ვერამოსწია.

საშველადბებოსდაუძახა.

ბებომოეჭიდაპაპას, პაპათალგამს.

 

სწიეს, სწიეს, ვერამოსწიეს.

ბებომგოგონასდაუძახა.

გოგონამოეჭიდაბებოს, ბებოპაპას, პაპათალგამს.

 

სწიეს, სწიეს, ვერამოსწიეს.

გოგონამმურასდაუძახა.

მურამოეჭიდაგოგონას, გოგონა

ბებიას, ბებიაპაპას, პაპათალგამს.

 

სწიეს, სწიეს, ვერამოსწიეს.

მურამკატასდაუძახა.

კატამოეჭიდამურას, მურამოეჭიდაგოგონას,

გოგონამოეჭიდაბებოს,

ბებიამოეჭიდაპაპას, პაპამოეჭიდათალგამს.

 

სწიეს, სწიეს, ვერამოსწიეს.

კატამთაგვსდაუძახა.

თაგვიმოეჭიდაკატას, კატამოეჭიდა

მურას, მურამოეჭიდაგოგონას,

გოგონამოეჭიდაბებოს,

ბებომოეჭიდაპაპას,

პაპამოეჭიდათალგამს.

 

სწიეს, სწიესდათალგამიამოიღეს!