შენ ადამიანი ხარ!


 

ნატომ დედას ჰკითხა:

რატომ არ შემიძლია ფრენა?

 

 

დედამ უპასუხა:

იმიტომ, რომ ფრთები არ გაქვს.

 

შენ ჩიტი არ ხარ.

 

შენ ადამიანი ხარ.

 

 

ნატომ კიდევ ჰკითხა დედას:

რატომ არ შემიძლია ყეფა?

 

დედამ უპასუხა:

იმიტომ, რომ ძაღლი არ ხარ.

შენ ადამიანი ხარ.

 

 

ნატომ კიდევ ჰკითხა დედას:

რატომ არ შემიძლია ძალიან სწრაფად სირბილი?

დედამ უპასუხა:

იმიტომ რომ შენ ცხენი არ ხარ.

შენ ადამიანი ხარ.

 

 

ნატომ დედას უთხრა:

რა ცუდია...

მე შემიძლია ისეთი რამ,

რაც ცხენს,

ძაღლს

და ჩიტს

არ შეუძლიათ?

 

 

დედამ უპასუხა:

შეგიძლია.

 

შენ ლაპარაკობ,

შენ წერ,

შენ კითხულობ.

შენ ადამიანი ხარ!