დონეებად დაყოფილი წიგნები

რა გვაქვს საუზმედ
დონე: IV დონე
ჟანრი: პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: ლექსიკური ერთეულების სხვადასხვა კონტექსტური ფორმა, დიალოგის კონცეფცია.
სიტყვების რაოდენობა: 79
წაკითხვა »
ხის კარი
დონე: IV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 76
წაკითხვა »
აუზი
დონე: IV დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 73
წაკითხვა »
მამა არქიტექტორია
დონე: IV დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 68
წაკითხვა »
ბავშვი
დონე: IV დონე
ჟანრი: ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 64
წაკითხვა »
დათვი
დონე: IV დონე
ჟანრი: ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 47
წაკითხვა »
მერცხლები
დონე: IV დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 69
წაკითხვა »
ჩვენი გუნდი
დონე: IV დონე
სიტყვების რაოდენობა: 73
წაკითხვა »