დონეებად დაყოფილი წიგნები

რამდენი თვალი აქვს შუქნიშანს
დონე: III დონე
ჟანრი: ისტორიული, სამეცნიერო
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: რეპეტიციული წყობა, მარტივი კავშირებითი სიტყვების დასწავლა, დასკვნითი წინადადებები.
სიტყვების რაოდენობა: 64
წაკითხვა »
თითები
დონე: III დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 60
წაკითხვა »
ადამიანის სხეული
დონე: III დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 65
წაკითხვა »
ბებია ჩამოვიდა
დონე: III დონე
ჟანრი: რეალური ისტორიები
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 52
წაკითხვა »
ეს რა არის
დონე: III დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 59
წაკითხვა »
ჩვენი კლასი
დონე: III დონე
ჟანრი: რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 30
წაკითხვა »
ცხოველების შვილები
დონე: III დონე
ჟანრი: ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 48
წაკითხვა »
ნინო ხატავს
დონე: III დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 38
წაკითხვა »
ნიკო ზოოპარკში
დონე: III დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 68
წაკითხვა »
ცირკში
დონე: III დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 58
წაკითხვა »
ჩემი მეგობარი
დონე: III დონე
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 53
წაკითხვა »
მე სწრაფი ვარ
დონე: III დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 41
წაკითხვა »
შიმშილი
დონე: III დონე
სიტყვების რაოდენობა: 37
წაკითხვა »
გაციება
დონე: III დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, რეალისტური, პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 45
წაკითხვა »
საახალწლო საჩუქრები
დონე: III დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 52
წაკითხვა »