დონეებად დაყოფილი წიგნები

ჩვენი კლასი
დონე: III დონე
ჟანრი: რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 30
წაკითხვა »
მე სწრაფი ვარ
დონე: III დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 41
წაკითხვა »
შიმშილი
დონე: III დონე
სიტყვების რაოდენობა: 37
წაკითხვა »
გაციება
დონე: III დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, რეალისტური, პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 45
წაკითხვა »
საახალწლო საჩუქრები
დონე: III დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 52
წაკითხვა »