წიგნის მაღაზიაში

ერთი წიგნი- ოცი ლარი.

 

ჩემ დას აქვს ოცი ლარი.

ჩემძმას აქვს ოცი ლარი.

ორს აქვთ ორმოცი ლარი.

ჩემმა ძმამ და ჩემმა დამ იყიდეს ორი წიგნი.

 

დედაჩემს აქვს ოცი ლარი.

ჩემ ძმას აქვს ოცი ლარი.

ჩემ დას აქვს ოცი ლარი.

სამს აქვთ სამოცი ლარი.

დედაჩემმა, ჩემმა ძმა და ჩემმა დამ იყიდეს სამი წიგნი.

 

მამაჩემს აქვს ოცი ლარი.

დედაჩემს აქვს ოცი ლარი.

ჩემ ძმას აქვს ოცი ლარი.

ჩემ დას აქვს ოცი ლარი.

ოთხს აქვთ ოთხმოცი ლარი.

მამაჩემმა, დედაჩემმა, ჩემმა ძმა და ჩემმა დამ იყიდეს ოთხიიგნი.