დონეებად დაყოფილი წიგნები

მარი ჩაის სვამს
დონე: II დონე
ჟანრი: აღწერითი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: მოქმედებათა გამომხატველი მაღალსიხშირული ზმნები თანმიმდევრობის მიხედვით დალაგებული.
სიტყვების რაოდენობა: 39
წაკითხვა »
მარტო სახლში
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 64
წაკითხვა »
კოლექციონერი
დონე: II დონე
ჟანრი: რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 32
წაკითხვა »
ჩემი ოჯახი
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 33
წაკითხვა »
მარწყვი
დონე: II დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 29
წაკითხვა »
საკრავები
დონე: II დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 20
წაკითხვა »
ჩემი ძაღლი
დონე: II დონე
ჟანრი: რეალური ისტორიები
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 35
წაკითხვა »
ცა
დონე: II დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 36
წაკითხვა »
ცირკი
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 43
წაკითხვა »
ჩემი თმა
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 49
წაკითხვა »
ზარმაცი ძაღლი
დონე: II დონე
ჟანრი: სამეცნიერო
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 32
წაკითხვა »
ია
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 38
წაკითხვა »
კატები
დონე: II დონე
ჟანრი: ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 32
წაკითხვა »
ჩემი მაგიდა
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 35
წაკითხვა »
ჩემი ოჯახი
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 34
წაკითხვა »
დაბადების დღე
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 42
წაკითხვა »
მისალოცი ბარათი
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 36
წაკითხვა »
ნიკამ ახალი წიგნი იყიდა
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 36
წაკითხვა »
ეს ბევრია
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 42
წაკითხვა »
ეკა წერილს წერს
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 38
წაკითხვა »
მსოფლიოს რუკა
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 30
წაკითხვა »
ქვები
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 38
წაკითხვა »
შემოდგომა გალაღდა
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 33
წაკითხვა »