ქვები


ეს კენჭია.

\"\"

 

კენჭი პატარა ქვაა.

\"\" ეს ქვაა.

 

ეს საშუალო ზომის ქვაა.

\"\" ეს ლოდია

 

ლოდი დიდი ქვაა.

ეს კლდეა.

\"\"

 

კლდე ლოდებისგან შედგება. კლდე უზარმაზარი ქვაა.

\"\" ეს ნიჟარებია.

 

ნიჟარა არის დიდიც, საშუალოც და პატარაც. ნიჟარა ზღვის ნაპირზე გვხვდება.

\"\" ეს ქვიშაა.

 

ქვიშა ძალიან პატარა ქვებია.

ეს სილაა.

\"\"

სილა ქვის პატარა ნაწილებია.

ეს მტვერია.

\"\"

 

მტვერი ქვის ყველაზე პატარა ნაწილებია.