ნიკამ ახალი წიგნი იყიდა


 

ნიკამ ახალი წიგნი იყიდა.

 

 

ნიკამ ახალი წიგნი მაღაზიაში იყიდა.

 

 

მაღაზიაში ბევრი ახალი წიგნი იყიდება.

 

 

ნიკას ახალ წიგნში მეკობრეებზე წერია.

 

 

ნიკას ახალ წიგნში ოცი გვერდია.

 

 

ნიკას ახალ წიგნში ბევრი სურათია.

 

 

ნიკას უყვარს წიგნის კითხვა.

 

 

ნიკამ ახალი წიგნი იყიდა.