მარტო სახლში

მარტო სახლში

სად არის ჩემი და?

ჩემი და ბაღშია.

სად არის ჩემი ძმა?

ჩემი ძმა კლასშია.

სად არის დედა?

დედა გზაშია.

სად არის მამა?

მამა ბანკშია.

სად არის ჩემი ბიძა?

ჩემი ბიძა ბარშია.

სად არის ჩემი ძია?

ჩემი ძია ბარშია.

სად არის ბებია?

ბებია მთაშია

სად არის ბაბუა?

ბაბუა ბაღშია.

სად არი ბაბო?

ბაბო ბარშია.

სად არის პაპა?

პაპა ზვარშია.

სად არის ნიკა?

ნიკა კი სახლშია.