ეკა წერილს წერს

 

ეკა მეგობარს წერილსსწერს.

 

\"\"

 

ეკა ლურჯ კალამს იღებს.

ეკა თეთრ ფურცელს იღებს

 

\"\"

 

ეკა წერილს წერს.

ეკა წერილს მეგობარს წერს.

 

\"\"

 

ეკა ფურცელს კონვერტში დებს.

 

\"\"

 

ეკა კონვერტს ჩანთაში დებს.

 

ეკა სკოლაში მიდის.

 

\"\"

 

ეკა კონვერტს ფოსტაში ტოვებს.

 

\"\"