მსოფლიოს რუკა

 

ეს მსოფლიოს რუკაა.

 

\"\"

 

მსოფლიოს რუკაზე ყველა ქვეყანა ჩანს.

ქვეყნები სხვადასხვა ფერისაა.

 

\"\"

 

მსოფლიოს რუკაზე საქართველოც ჩანს.

თუმცა საქართველო ძალიან პატარაა.

 

\"\"

 

აი, ეს არის საქართველო.

\"\"

 

7

7