მარწყვი


 

 

მარწყვი ხილია.

 

1

მარწყვი წითელია.

 

მარწყვი მინდორში იზრდება.

მარწყვი ზაფხულში იზრდება.

 

2

მარწყვი გემრიელია.

ეს მაწყვის ტორტია.

 

3

ტორტი დედამ გამოაცხო.

ტორტზე ხუთი სანთელია.

 

დღეს ჩემი დაბადების დღეა.

 

მე ხუთი წლის გავხდი!

4