კატები


\"\"

 

1

ეს კატა შავია.

\"\"

 

2

ეს კატა თეთრია.

\"\"

 

3

ეს კატა ჭრელია.

\"\"

 

4

ეს კატა სქელია.

 

\"\"

 

5

ეს კატა პატარაა. ის კნუტია.

\"\"

 

6

ეს კატა დიდია.

\"\"

 

7

კატა კნავის.

\"\"

 

8

კატა სვამს რძეს.

\"\"

 

9

კატა მისდევს თაგვს.

\"\"

 

10

კატა იზმორება.

\"\"

 

11

კატას სძინავს.