ეს ბევრია

 

ესძალიანბევრია?

 

დიახ, ესძალიანბევრია.

 

ესეცბევრია?

 

არა, ესარარისბევრი.

 

ესძალიანდიდია?

 

დიახ, ესძალიანდიდია.

 

ესეცდიდია?

 

არა, ესარარისდიდი.

 

ესძალიანმაღალია?

 

დიახ, ესძალიანმაღალი.

 

ესეცმაღალია?

 

არა,ესარარისმაღალი.