Kitablar səviyyədə bölünür

Mari çay içir
səviyyə: II səviyyə
janr: ინფორმაციულ-ნარატიული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: მოქმედებათა გამომხატველი მაღალსიხშირული ზმნები თანმიმდევრობის მიხედვით დალაგებული.
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Eka məktub yazır
səviyyə: II səviyyə
janr: კონცეპტუალური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Mənim masam
səviyyə: II səviyyə
janr: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Kolleksioner
səviyyə: II səviyyə
janr: ინფორმაციული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Mənim itim
səviyyə: II səviyyə
janr: ინფორმაციულ-ნარატიული, რეალური ისტორიები
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Səma
səviyyə: II səviyyə
janr: ინფორმაციული, ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Tənbəl it,
səviyyə: II səviyyə
janr: იუმორისტული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Bənövşə
səviyyə: II səviyyə
janr: ინფორმაციული, ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Pişik
səviyyə: II səviyyə
janr: ინფორმაციული, ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Çiyələk
səviyyə: II səviyyə
janr: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Nika üzgüçüdür
səviyyə: II səviyyə
janr: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Mənim oyuncaqlarım
səviyyə: II səviyyə
janr: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
təbrik məktubu
səviyyə: II səviyyə
janr: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Nika yeni kitab aldı
səviyyə: II səviyyə
janr: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Bu, çoxdurmu
səviyyə: II səviyyə
janr: კონცეპტუალური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Əllərimi sabunla yuyuram
səviyyə: II səviyyə
janr: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »