გაციება

გუშინ გავცივდი.

გუშინ ნაყინი ვჭამე.

გუშინ ციოდა.

ყელი გამიცივდა.

დღეს ლოგინში ვწევარ.

დღეს სკოლაში არ მივდივარ.

დღეს ცხელ ჩაის ვსვამ.

სახლში თბილა.

ყელი ოდნავ მტკივა.

თავიც ოდნავ მტკივა.

დღეს წიგნს ლოგინში ვკითხულობ.

ლოგინში წოლა არ მინდა.

სკოლაში წასვლა მინდა.

ხვალ სკოლაში წავალ.