თითები


ეს ჩემი ხელია.

 

ხელზე ხუთი თითი მაქვს.

 

ორივე ხელზე ათი თითი მაქვს.

 

თითები სხვადასხვა ზომისაა.

 

ეს ცერა თითია.

 

ეს - საჩვენებელი.

 

ეს - შუათითი.

 

ეს - არათითი.

 

ეს - ნეკა თითი.

 

თითებით ვწერ დავალებას.

 

თითებით ვუკრავ გიტარაზე.

 

 

თითებით ვჭამ საჭმელს.

 

 

ეს ჩემი ფეხია.

 

 

ფეხზე ხუთი თითი მაქვს.

 

ორივე ფეხზე ათი თითი მაქვს.

 

სულ ოცი თითი მაქვს!

 

თითებით ვცეკვავ.

 

 

თითებით ვხტუნავ.

 

 

თითებით ვთამაშობ ბურთს.