ნინო ხატავს


 

ნინო ნახატს ხატავს.

 

ნინო ფერადი ფანქრებით ხატავს.

 

 

ნინო თეთრ ფურცელზე ხატავს.

 

ნინომ ცა დახატა.

 

 

ნინო მთა დახატა.

 

 

ნინომ ტყე დახატა.

 

 

ნინომ ყვავილები დახატა.

 

 

ნინომ ტყესთან სახლი დახატა.

 

 

სახლის საკვამურიდან კვამლი ამოდის.

 

 

ნინომ მზეც დახატა.

 

 

მზესთან ორი პატარა ღრუბელია.