ეს რა არის


„ეს რა არის? - იკითხა ანომ.

„ეს სახლია. ეს დიდი სახლია,“ -

1

უპასუხა ვანომ.

„ეს სახლია?“ - იკითხა ანომ.

 

„არა, სახლზე დიდია.

ეს საავადმყოფოა,“ - უპასუხა ვანომ.

2

„ეს საავადმყოფოა?“ - იკითხა ანომ.

„არა, საავადმყოფოზე დიდია.

ეს სასტუმროა,“ - უპასუხა ვანომ.

3

„ეს სასტუმროა?“ – იკითხა ანომ.

 

„არა, ეს სკოლაა.

სკოლა სასტუმროზე დიდი არაა,“ –

უპასუხა ვანომ.

4

„მოდი, შევიდეთ!“