ადამიანის სხეული


ეს გულია. გული ძგერს.

გული სისხლს ატარებს.

1

\"\\\\\"

ეს ფილტვებია.

ადამიანს ორი ფილტვი აქვს.

ფილტვები სუნთქავს.

2

\"\\\\\"

ეს კუჭია.

კუჭში საჭმელი ჩადის.

კუჭი საჭმელს ამუშავებს.

3

\"\\\\\"

ეს ტვინია.

ტვინი აზროვნებს.

4

\"\\\\\"

ეს ენაა.

ენა გრძნობს გემოს.

\"\\\\\"

 

5

ეს ყურია.

\"\\\\\"

ყურს ესმის ხმა.

 

6

ეს ცხვირია.

ცხვირი ისუნთქავს ჰაერს.

\"\\\\\" ცხვირი გრძნობს სუნს.

 

7

ეს თვალია.

თვალი ხედავს.

\"\\\\\"

 

8

\"\\\\\"

ეს ხელია.

\"\\\\\"

\"\\\\\"

ეს ფეხია.

 

ხელი და ფეხი მოძრაობს.

9