წითელი ქუდი

პატარა წითელი ქუდი

ნანას აქვს ბუდე.

რა გაქვს მანდ? - ჰკითხა ნანას დედამ.

ერთი... ორი... სამი კვერცხია ბუდეში

ეს არაა ბუდე! - თქვა დედამ, - ეს ჩემი ძველი წითელი ქუდია!

მე ვაპირებ კვერცხების გაყიდვას ბაზარში, - თქვა ნანამ.

ნანა ავიდა ავტობუსში და წავიდა ბაზარში.

ერთმა ბიჭმა დაინახა ნანა ავტობუსში.

რა გაქვს მანდ? - ჰკითხა ბიჭმა.

ერთი... ორი... სამი კვერცხია ბუდეში, - თქვა ნანამ.

ეს არ არის ბუდე, - თქვა ბიჭმა, - ეს ძველი წითელი ქუდია!

ავტობუსში კიდევ ერთმა ქალმა დაინახა ნანა.

შეიძლება ვნახო, რა გაქვს მანდ? - სთხოვა ქალმა.

მე მაქვს ერთი... ორი... სამი კვერცხი ბუდეში, - თქვა ნანამ.

მე მოგცემ სამ ლარს კვერცხებში! - თქვა ქალმა.

ნანა ავტობუსმა ბაზარში მიიყვანა.

კაცმა ბაზარში დაინახა ნანა.

რა გაქვს მანდ? - ჰკითხა მან.

ერთი... ორი... სამი ლარი, - თქვა ნანამ, - რა შემიძლია ვიყიდო სამ ლარად?

სამ ლარად შემიძლია მოგცე ეს, - უთხრა კაცმა და აჩვენა ქუდი.

ნანა ისევ ავიდა ავტობუსში.

ერთმა გოგონამ ავტობუსში დაინახა ნანა.

რა გაქვს მანდ? - ჰკითხა გოგონამ ნანას.

ნანამ თავი მაღლა აწია და გაიღიმა. ის ჩამოვიდა ავტობუსიდან და წავიდა სახლისკენ.

დედამ დაინახა ნანა.

რა გაქვს მანდ? - ჰკითხა დედამ.

ეს შენთვისაა! - უთხრა დედას ნანამ, - ახალი წითელი ქუდია.

გმადლობ, ნანა, - უთხრა დედამ და გულში ჩაიკრა შვილი.