ბავშვი


\"\"

ბავშვი პატარაა.

 

ბავშვს აქვს ხელები.

 

\"\"

 

ბავშვს აქვს ფეხები.

 

\"\"

 

ბავშვს აქვს თითები.

 

\"\"

 

ბავშვს აქვს თავი.

 

\"\"

 

ბავშვს აქვს პირი.

 

\"\"

 

ბავშვს აქვს ცხვირი.

 

\"\"

ბავშვს აქვს ყურები.

 

\"\"

ბავშვს აქვს თვალები.

 

\"\"

 

ბავშვმა არ იცის ლაპარაკი.

 

ბავშვმა არ იცის სიარული.

 

ბავშვი იზრდება.

 

\"\"

 

ბავშვს ეზრდება ხელები.

\"\"

 

ბავშვს ეზრდება ფეხები.

 

\"\"

 

ბავშვს ეზრდება თითები.

 

\"\"

 

ბავშვს ეზრდება თავი.

 

ბავშვს ეზრდება პირი.

\"\"

 

ბავშვს ეზრდება ცხვირი.

\"\"

 

ბავშვს ეზრდება ყურები.

 

ბავშვს არ ეზრდება თვალები.

 

ბავშვი იზრდება.

 

ბავშვმა დაიწყო ლაპარაკი.

\"\"

 

ბავშვმა დაიწყო სიარული.

\"\"