Kitablar səviyyədə bölünür

Səhər yeməyinə nəyimiz var
səviyyə: IV səviyyə
janr: კონცეპტუალური, პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: ლექსიკური ერთეულების სხვადასხვა კონტექსტური ფორმა, დიალოგის კონცეფცია.
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Mənim ailəm
səviyyə: IV səviyyə
janr: ინფორმაციულ-ნარატიული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Taxta qapı
səviyyə: IV səviyyə
janr: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Ninonun heyvanları
səviyyə: IV səviyyə
janr: ზღაპარი, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Ata memardır
səviyyə: IV səviyyə
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Uşaq
səviyyə: IV səviyyə
janr: ინფორმაციული, ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Qaranquşlar isti ölkələrdən qayıdırlar
səviyyə: IV səviyyə
janr: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Meşədə yaşayır
səviyyə: IV səviyyə
janr: ინფორმაციული, ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Dəniz
səviyyə: IV səviyyə
janr: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Bizim dəstəmiz
səviyyə: IV səviyyə
janr: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 73
oxumaq »