რა გვაქვს საუზმედ


 

- რა გვაქვს საუზმედ? იკითხა ტასომ.

 

- ჩაი, პური,კარაქი და ყველი, - უპასუხა დედამ.

 

- კარაქს რისგან ამზადებენ?

-იკითხა ტასომ.

- კარაქს რძისგან ამზადებენ, - უპასუხა დედამ.

 

-ყველს რისგან ამზადებენ?

- კიდევ იკითხა ტასომ.

-ყველსაც რძისგან ამზადებენ,

- უპასუხა დედამ.

 

-პურსაც რძისგან ამზადებენ?

- ისევ იკითხა ტასომ.

-არა, პურს რძისგან არ ამზადებენ. პურს ხორბლისგან და წყლისგან ამზადებენ.

 

-ჩაის რისგან ამზადებენ?

-ჩაის ფოთლებისგან ამზადებენ.

ჯერ ფოთლებს კრეფენ, შემდეგ ახმობენ.

 

ტასო,მოდი,ვისაუზმოთ!