ზღვის ცხოვრება


ეს ზღვა არის.

ეს ზღვის მცენარეებია.

ზღვის მცენარეები ზღვის ფსკერზე ცხოვრობენ.

 

ეს მედუზაა.

მედუზა გამჭვირვალეა.

მედუზას ბევრი ფეხი აქვს.

მედუზა ზღვაში ცხოვრობს.

 

ეს წითელი თევზია.

წითელი თევზი ძალიან ლამაზია.

წითელი თევზიც ზღვაში ცხოვრობს.

 

ეს თოლიაა.

თოლია თევზით იკვებება.

თოლია ზღვაში იჭერს თევზებს.

თოლია ზღვის ნაპირზე ცხოვრობს.

ნავში მეთევზეა.

მეთევზე ბადეს აგდებს ზღვაში და თევზებს იჭერს.

 

მეთევზის სახლი ზღვასთან ახლოსაა.

ეს ზღვა არის.