სასწავლო ნივთები


 

აი, ფანქარი.

ეს ფანქარია.

ეს ფანქარი გრძელია.

 

აი, ფანქარი. ესეც ფანქარია.

ეს ფანქარი გრძელი არ არის,

ეს ფანქარი მოკლეა.

 

1

 

აი, სახაზავი. ეს სახაზავია.

ეს სახაზავი გრძელია.

 

ეს სახაზავი გრძელი არ არის.

ეს სახაზავი მოკლეა.

 

2

 

აი, წიგნი.

ეს წიგნია.

ეს წიგნი დიდია.

 

აი, წიგნი. ესეც წიგნია.

ეს წიგნი დიდი არ არის.

ეს წიგნი პატარაა.

 

3

 

აი, რვეული. ეს რვეულია.

ეს რვეული სქელია.

აი, რვეული. ესეც რვეულია.

ეს რვეული სქელი არ არის, ეს რვეული თხელია.

 

4

 

აი, ჩანთა. ეს ჩანთაა.

ეს ჩანთა მძიმეა.

 

აი, ჩანთა. ესეც ჩანთაა.

ეს ჩანთა მძიმე არ არის, ეს ჩანთა მსუბუქია.

 

5

 

ეს ფანქარი გრძელია.

ეს ფანქარი მოკლეა.

ეს წიგნი დიდია.

ეს წიგნი პატარაა.

 

ეს რვეული სქელია.

ეს რვეული თხელია.

ეს ჩანთა მძიმეა.

ეს ჩანთა მსუბუქია.

 

6