ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՎԱԾ ԳՐՔԵՐ

Ընտրություն
Մակարդակ: VII Մակարդակ
Ժանր: კონცეპტუალური, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
Կարդալ »
Աստղերը
Մակարդակ: VII Մակարդակ
Ժանր: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
Կարդալ »
Շոկոլադ
Մակարդակ: VII Մակարդակ
Ժանր: ინფორმაციული, პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
Կարդալ »
Մեղուները ապրուստի հայթայթման
Մակարդակ: VII Մակարդակ
Ժանր: ზღაპარი, ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
Կարդալ »
Բելլայի պահմտոցին
Մակարդակ: VII Մակարդակ
Ժանր: ზღაპარი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
Կարդալ »
Նույնիսկ թռչուններն են սիրում հայրենիքը
Մակարդակ: VII Մակարդակ
Ժանր: ზღაპარი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
Կարդալ »
Ներկերի վեճը
Մակարդակ: VII Մակարդակ
Ժանր: ზღაპარი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
Կարդալ »