Kitablar səviyyədə bölünür

Hazırlıq
səviyyə: VII səviyyə
janr: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Seçim
səviyyə: VII səviyyə
janr: აღწერითი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Vaxtın dəyəri
səviyyə: VII səviyyə
janr: კონცეპტუალური
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Ulduzlar
səviyyə: VII səviyyə
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Karamel
səviyyə: VII səviyyə
janr: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Çirkin ördək balası
səviyyə: VII səviyyə
janr: ზღაპარი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
İlk avtomobillər
səviyyə: VII səviyyə
janr: ინფორმაციული, ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Anime
səviyyə: VII səviyyə
janr: ინფორმაციული, ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »
Quşlar da Vətəni sevirlər
səviyyə: VII səviyyə
janr: კონცეპტუალური, ზღაპარი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
oxumaq »