ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՎԱԾ ԳՐՔԵՐ

Բարձր և ցածր
Մակարդակ: 0 Մակարդակ
Ժանր: კონცეპტუალური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
Կարդալ »