Գրենական պիտույքներ

Ահա մատիտ:

Սա մատիտ է:

Այս մատիտը երկար է:

Ահա մատիտ: Սա ևս մատիտ է:

Այս մատիտը երկար չէ, այս մատիտը կարճ է:

Ահա քանոն:

Սա քանոն է:

Այս քանոնը երկար է:

Այս քանոնը երկար չէ, այս քանոնը կարճ է:

Ահա գիրք:

Սա գիրք է:

Այս գիրքը մեծ է:

Ահա գիրք: Սա ևս գիրք է:

Այս գիրքը մեծ չէ:

Այս գիրքը փոքր է:

Ահա տետր:

Սա տետր է:

Այս տետրը հաստ է:

Ահա տետր:

Սա ևս տետր է:

Այս տետրը հաստ չէ, այս տետրը բարակ է:

Ահա պայուսակ:

Սա պայուսակ է:

Այս պայուսակը ծանր է:

Ահա պայուսակ:

Սա ևս պայուսակ է:

Այս պայուսակը ծանր չէ, այս պայուսակը թեթև է:

Այս մատիտը երկար է:

Այս մատիտը կարճ է:

Այս գիրքը մեծ է:

Այս գիրքը փոքր է:

Այս տետրը հաստ է:

Այս տետրը բարակ է:

Այս պայուսակը ծանր է:

Այս պայուսակը թեթև է: