Mahnı oxuyan quş

Bir quş var idi. O, çox mahnı oxuyurdu.

Quş gözəl mahnı oxuyurdu.

1

1

Padşah balaca quşu gördü.

2

2

Gəl gözəl qəfəsdə yaşa..“

Quş qəfəsdə mahnı oxumurdu.

Çox kefsiz idi.

„Gəl yem götür“

3

3

Qəfəsdə balaca quş yenə də mahnı

oxumurdu.

O, yenə də kefsiz idi.

4

4

Padşah kədərləndi.

Sonra padşah quşu buraxdı:

“Get, balaca quşcuğaz, get!”

5

5

Quş yüksəklərə və yüksəklərə uçdu.

Quş çox şad idi.

O, oxumağa başladı.

Quş gözəl mahnı

oxuyurdu. Quş çoxlu

oxuyurdu. Padşah çox

xoşbəxt idi. Hamı xoşbəxt

6

6

idi.