ის არ არის


ის არ არის მასწავლებელი.

ის არ არის პოლიციელი.

ის არ არის ჯარისკაცი.

ის არ არის პრეზიდენტი.

ის არ არის იურისტი.

ის არ არის მფრინავი.

ის არ არის მსახიობი.

ის არ არის ექიმი.

ის არ არის ექთანი.

ის არ არის გოგო.

ის არის ბიჭი.

ის არის პაკო.

 

ის არ არის თოკო.

ის არის თაკო.

ის არ არის თოკო ან Pპაკო.

ის არ არის ბიჭი.

ის არის გოგო. ის არის თაკო.

 

პაკო არ არის მასწავლებელი, ის არის მოსწავლე.

თაკო არ არის ექიმი, ისიც მოსწავლეა.

თოკო არ არის ჯარისკაცი, ისიც მოსწავლეა.