ზევით და ქვევით


- ვაიმე!

- რა არის?

- ზევით, ზევით, სულ ზევით პატარა თაგუნიაა...

- სად?

- ზევით, ახლა უკვე ქვევით, ქვევით, ქვევით ჩემკენ მოდის... აღარ არის, დაიმალა...

- თაკო, პატარა თაგუნიასი გეშინია? - იცინის თოკო.

- კი, პატარა თაგუნიასი მეშინია... - იღიმება თაკო.

- აღარ არის თაგუნია - იღიმება თოკო.

- როგორ არ არის, აქ არის... იცინის თაკო.

- აი, აი, თუ არ არის! ზევით, ზევით, სულ ზევით მიდის, ახლა ქვევით, ქვევით, შენკენ მოდის, თოკო!

- ვაიმე, ვაიმე, ვაიმე...

- აღარ არის, დაიმალა! - იცინის თაკო.

- აღარ არის - იღიმება თოკო.

- თოკო, პატარა თაგუნიასი გეშინია? - იცინის თაკო.