ტელევიზორი


ეს არის ტელევიზორი.

ეს არის პაკოს ტელევიზორი.

ეს არის პაკოს ფერადი ტელევიზორი.

ტელევიზორი დიდია.

ტელევიზორი შავია.

ეს არის დიდი და შავი ტელევიზორი.

ის არ არის პაკოს ტელევიზორი, ის თაკოს ტელევიზორია.

ის არის თაკოს ფერადი ტელევიზორი.

ის დიდი და შავი ტელევიზორი თაკოსი არაა.

ის ტელევიზორიც დიდია.

ის ტელევიზორი შავია. ის ტელევიზორი დიდია. ის არის თოკოს ტელევიზორი.

ის დიდი და შავი ტელევიზორი თოკოსია.

თოკოს, პაკოს და თაკოს ტელევიზორები დიდია.

თოკოს, პაკოს და თაკოს ტელევიზორები ფერადია.

თოკოს, პაკოს და თაკოს ტელევიზორი შავ-თეთრი არაა.