სკოლისკენ


მე ვარ პაკო.

მე ვიღებ წიგნს.

მე ვიღებ რვეულს.

მე ვიღებ ფანქარს.

მე ვიღებ კალამს.

მე მივდივარ სკოლაში.

მე ვარ თოკო.

მე ვიღებ რვეულს.

მე ვიღებ წიგნს.

მე ვიღებ ფანქარს.

მე ვიღებ კალამს.

მე მივდივარ სკოლაში.

მე ვარ თაკო.

მე ვიღებ წიგნს.

მე ვიღებ რვეულს.

მე ვიღებ კალამს.

მე ვიღებ ფანქარს.

მე მივდივარ სკოლაში.