დიდი ბურთი


ეს არის ბურთი.

ეს არის თაკოს ბურთი.

თაკოს ბურთი წითელია.

ეს არის თაკოს წითელი ბურთი.

ეს არის ოვალური ბურთი.

ეს რაგბის ბურთია.

ეს არის პაკოს ბურთი.

პაკოს ბურთი ლურჯია.

ეს არის პაკოს ლურჯი ბურთი.

ეს არის მრგვალი ბურთი.

ეს ფეხბურთის ბურთია.

ეს არის ყვითელი ბურთი.

ყვითელი ბურთი დიდია.

ეს არის კალათბურთის ბურთი.

კალათბურთის ბურთი ყველასია.