ვინ არის ის


 

ვინ არის პაკო?

ვინ არის თაკო?

ვინ არის თოკო?

თაკო მასწავლებელია?

პაკო მასწავლებელია?

თოკო მასწავლებელია?

პაკო დირექტორია?

თაკო დირექტორია?

თოკო დირექტორია?

თაკო მშობელია?

პაკო მშობელია?

თოკო მშობელია?

არა, თაკო მოსწავლეა.

თოკოც მოსწავლეა. პაკოც მოსწავლეა.