ახლოს და შორს


 

ეს თოკოს სახლია.

თოკოს სახლი სკოლასთან ახლოსაა.

ეს პაკოს სახლია. პაკოს სახლი სკოლიდან შორსაა.

ეს თაკოს სახლია. თაკოს სახლიც სკოლიდან შორსაა

ეს პაკოს, თოკოს და თაკოს სკოლაა

ეს სკოლა კინოსთან ახლოსაა, მაგრამ თეატრიდან შორსაა

ეს კინო თოკოს სახლთან ახლოსაა,

მაგრამ თაკოს სახლიდან შორსაა

ეს კინო პაკოს სახლიდან შორსაა

ეს თეატრი თაკოს სახლთან ახლოსაა, მაგრამ პაკოს სახლიდან შორსაა.

ეს თეატრი თოკოს სახლთან ძალიან ახლოსაა.