დილით


პაკო დილით 7 საათზე დგება.

თოკოც დილით 7 საათზე დგება.

თაკოც დილით 7 საათზე დგება.

თაკო, პაკო და თოკო დილით 7 საათზე დგებიან.

პაკო დილით 7 საათზე ბანაობს.

თოკოც დილით 7 საათზე ბანაობს.

თაკოც დილით 7 საათზე ბანაობს.

თაკო, პაკო და თოკო დილით 7 საათზე ბანაობენ.

პაკო დილით 8 საათზე საუზმობს.

თოკოც დილით 8 საათზე საუზმობს.

თაკოც დილით 8 საათზე საუზმობს.

თაკო, პაკო და თოკო დილით 8 საათზე საუზმობენ.

პაკო სკოლაში 9 საათზე მიდის.

თოკო სკოლაში 9 საათზე მიდის.

თაკოც სკოლაში 9 საათზე მიდის.

თაკო, პაკო და თოკო სკოლაში 9 საათზე მიდიან.