მასწავლებელი


ესარისანამასწავლებელი.ისარისჩემიმასწავლებელი.

 

ესარისთაკოსმასწავლებელი. ისარისმისიმასწავლებელი.

 

ესარისპაკოსმასწავლებელი. ისარისმისიმასწავლებელი.

 

ანაარისთაკოს, პაკოსდათოკოსმასწავლებელი.

თაკოკითხულობს. პაკოკითხულობს. თოკოცკითხულობს.

 

თაკოწერს. პაკოწერს. თოკოცწერს.

თაკოითვლის. პაკოითვლის. თოკოცითვლის.

 

თაკოხატავს. პაკოხატავს. თოკოცხატავს.

თაკოთამაშობს. პაკოთამაშობს. თოკოცთამაშობს.

 

ანამასწავლებელიცკითხულობს, წერს, ითვლის, ხატავს, თამაშობს.