ზღვის ცხოვრება

ეს ზღვა არის.

1

1

ეს წყალმცენარეებია.

წყალმცენარეები ზღვის ფსკერზე ცხოვრობენ.

2

2

3

3

2

2

ეს მედუზაა.

მედუზა გამჭვირვალეა.

მედუზას ბევრი ფეხი აქვს.

მედუზა ზღვაში ცხოვრობს.

3

3

4

4

ეს წითელი თევზია.

წითელი თევზი ძალიან ლამაზია.

წითელი თევზიც ზღვაში ცხოვრობს.

4

4

5

5

6

6

ეს თოლიაა.

5

5

თოლია თევზით იკვებება.

თოლია ზღვაში იჭერს თევზებს.

თოლია ზღვის ნაპირზე ცხოვრობს.

7

7

8

8

ეს მეთევზეა. ის ნავში ზის.

მეთევზე ბადეს აგდებს ზღვაში და

თევზებს იჭერს.

9

9

10

10

6

6

მეთევზის სახლი ზღვასთან ახლოსაა.

ეს ზღვა არის!

11

11