ადამიანის სხეული

ადამიანის სხეული

ეს გულია. გული ძგერს. გული სისხლს ატარებს.

ეს ფილტვებია. ადამიანს ორი ფილტვი აქვს. ფილტვები სუნთქავს.

ეს კუჭია. კუჭში საჭმელი ჩადის. კუჭი საჭმელს ამუშავებს.

ეს ტვინია. ტვინი აზროვნებს.

ეს ენაა. ენა გრძნობს გემოს.

ეს ყურია. ყურს ესმის ხმა.

ეს ცხვირია. ცხვირი ისუნთქავს ჰაერს. ცხვირი გრძნობს სუნს.

ეს თვალია. თვალი ხედავს.

ეს ხელია. ეს ფეხია. ხელი და ფეხი მოძრაობს.