მსოფლიოს რუკა

მსოფლიოს რუკა

ეს მსოფლიოს რუკაა.

მსოფლიოს რუკაზე ყველა ქვეყანა ჩანს.

ქვეყნები სხვადასხვა ფერისაა.

მსოფლიოს რუკაზე საქართველლოც ჩანს. თუმცა საქართველო ძალიან პატარაა.

აი ეს არის საქართველო.