ძიძიას ძიძა და ბიძა (ძ–წ)

ეს ძიძიას ძიძაა.

ის ძიძიას ბიძაა.

ძიძიას ძიძას წიგნის კითხვაძალიან მოსწონს.

ძიძიას ბიძასაც მოსწონს წიგნის კითხვა.

ძიძიას ძიძას მწვანე, მწიფე ყურძენი ძალიან მოსწონს.

ძიძიას ბიძასაც მწვანე, მწიფე ყურძენი ძალიან მოსწონს.

ძიძიას ძიძას ხუთი წლის წინ ძალიან მოეწონა ძიძიას ბიძა.

ძიძიას ბიძასაც ხუთი წლის წინ ძალიან მოეწონა ძიძიას ძიძა.

ძიძიას ბიძა და ძიძიას ძიძა ხუთი წლის წინ დაქორწინდნენ.

ძიძიას ძიძას და ძიძიას ბიძას მარწყვივით წითელლოყება, ძალიან ლამაზი გოგო შეეძინათ.

 

ძიძია ბიძისა და ძიძიას ძიძის შვილი ოთხი წლისაა. ძიძიას ბიძა და ძიძიას ძიძა ოთხი წლის შვილს ძალიან ხშირად უკითხავენ წიგნს. ძიძიას ძიძის და ძიძიას ბიძის შვილს ძალიან მოსწონს „მწვანე და წითელი ყურძნის“ ზღაპარი. ძიძიას ძიძის და ძიძიას ბიძის შვილი წიგნის წაკითხვის შემდეგ მწვანე ყურძნის წვენის სმას იწყებს. ძიძიას ბიძა ძალიან ხშირად „მახინჯი წიწილის“ წიგნსაც უკითხავს შვილს. „მახინჯი წიწილა“ და „მწვანე და წითელი ყურძენი“ ძალიან მოსწონთ თავად ძიძიას ბიძას, ძიძიას ძიძას და ძიძიას ბიძისა და ძიძის შვილს